INFORMACJA

Utworzono dnia 01.12.2023

UWAGA!

ZMIANA REGULAMINU KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG MIEJSKO –GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKARYSZEWIE


 

Od 1 stycznia 2024r. wchodzi w życie NOWY REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKARYSZEWIE.

Najważniejsze zmiany dla Czytelników!

- Od dnia 1 stycznia 2024 roku wszyscy Użytkownicy korzystający z materiałów i usług Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie zobowiązani są do posiadania KARTY BIBLIOTECZNEJ

- W celu otrzymania KARTY BIBLIOTECZNEJ zależy zgłosić się do biblioteki z aktualnym dokumentem tożsamości. W przypadku osoby niepełnoletniej z rodzicem/opiekunem.

- Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej przez Użytkownika pobierana jest opłata określona w załączniku nr 2 do regulaminu.

- Wprowadzony zostaje limit wypożyczeń do 10 książek na kartę.

- Książki wypożyczamy na okres 30 dni z możliwością prolongaty. Za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych Biblioteka pobiera opłaty zgodne z cennikiem opłat ( załącznik nr 2 do regulaminu)

Jak uniknąć opłaty za przetrzymanie zbiorów:

  1. Zwrot zbiorów w terminie pozwoli uniknąć naliczania opłaty.

  2. Można przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongaty można dokonać osobiście w bibliotece, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem Internetu.

  3. Zbiory biblioteczne to nasze wspólne dobro, każda osoba posiadająca kartę biblioteczną ma prawo z nich korzystać. Sytuacja gdy jeden czytelnik przetrzymuje zbiory uniemożliwia innym czytelnikom korzystanie z nich.


 

Regulamin dostępny na stronie internetowej

https://biblioteka.skaryszew.pl/regulaminy