O nas

MISJA  BIBLIOTEKI

Misją Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  w Skaryszewie jest: 

  • Rozwijanie  i  zaspokajanie  potrzeb czytelniczych  mieszkańców Miasta i Gminy  Skaryszew oraz     upowszechnianie wiedzy i rozwoju  kultury.

  • Zapewnienie Czytelnikom dostępu  do  wszelkiego  rodzaju  informacji.

  • Stwarzanie  warunków i  umacnianie nawyków  czytelniczych  wśrod dzieci od lat najmłodszych.

  • Otaczanie szczególną troską użytkowników  niepełnosprawnych  oraz  tych, którzy  znajdują  się  w trudnej  sytuacji  społecznej . 

  • Tworzenie  przyjaznej  biblioteki  i  spełnianie  oczekiwań wszystkich  jej  użytkowników.

  • Życzliwe  traktowanie  wszystkich  tych, którzy  chcą  skorzystać  z  oferty  biblioteki.

  • Udział  w  budowaniu  społeczeństwa  obywatelskiego i  dbanie  o zachowanie  tożsamości  kulturowych. 

HISTORIA

Zgodnie z Dekretem o Bibliotekach i Opiece Nad Zbiorami Bibliotecznymi z 17.04.1946r. w grudniu 1947r. powstała Miejska Biblioteka Publiczna w Skaryszewie.Mieściła się w jednoizbowym lokalu przy ul. Kościelnej (obecnie ul. A. Mickiewicza). Wyposażenie biblioteki stanowiły dwie szafy, w których mieściło się 446 książek. Bibliotekę prowadziła do końca 1950r. - nauczycielka Pani Janina Pachnio. Działał tu wówczas Miejski Komitet Biblioteczny. Od 1951r. funkcję kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej objął Pan Henryk Paciorkiewicz  i pracował do czerwca 1956r. W tym okresie biblioteka  zaczynała organizować prace z masowym czytelnikiem, a szczególnie z młodzieżą  zaczęły  pracować zespoły czytelnicze. W 1954r. biblioteka brała udział w IV Etapie Konkursu Czytelników Wiejskich. W  1955r. biblioteka została przeniesiona do dwóch pomieszczeń  w  budynku przy ul. 22 Lipca nr 29 (obecnie ul. Rynek).Od lipca 1956r. funkcję kierownika biblioteki objęła Pani Izabela Imiłowska (Karolak) i pracowała do końca 1960r., w którym to roku biblioteka brała udział w Zlocie Najlepszych Czytelników. W styczniu 1961r. kierownikiem biblioteki została Pani Anna Bilska(Sochaczewska), posiadająca wykształcenie średnie bibliotekarskie.Do pracy dojeżdżała z miejscowości Zakrzew. W 1964r. biblioteka zmieniła lokal. Wyremontowano budynek starej szkoły i w nim znalazła miejsce Miejska Biblioteka Publiczna. Nowy lokal bardziej odpowiadał potrzebom biblioteki. Jedną z ważniejszych w tym czasie uroczystości biblioteki były corocznie organizowane Dni Oświaty, Książki i Prasy. W kwietniu 1967r. uruchomiony został pierwszy punkt biblioteczny Biblioteki Miejskiej w miejscowości Gaj, który prowadził Pan Roman Sznyrowski. W 1970r. biblioteka posiadała już 9000 tomów książek, a liczba czytelników wzrosła do 700. Księgozbiór zawierał bogatą tematykę  zagadnień społeczno-politycznych , gospodarczych, rolniczych    i zaspokajał pod tym względem potrzeby środowiska. W 1973r. w związku z powstaniem gmin wzrosły zadania i obowiązki bibliotek gminnych oraz zaistniała potrzeba zatrudnienia drugiego pracownika. Od  1 marca 1973r. została zatrudniona w Miejsko-Gminnej Bibliotece pani Elżbieta Rychlicka (Waniak). W IV kwartale  1975r. biblioteka otrzymała dodatkowo nowy lokal sąsiadujący  z biblioteką. Po remoncie został przystosowany do użytkowania. Dzięki temu w bibliotece została zorganizowana czytelnia. W 1976r. w marcu nastąpiła zmiana pracownika w Bibliotece Miejsko-Gminnej. Na miejsce  pani Elżbiety Rychlickiej zatrudniono panią  Annę Krajewską  z  Bogusławic  z  wykształceniem średnim  ekonomicznym. Od października 1976r. na miejsce pani Anny Krajewskiej zatrudniona została pani Ewa Dukowicz z Radomia z  wykształceniem  średnim ogólnym. Od 1979r.  działalność biblioteki  skierowana była na pracę z najmłodszym czytelnikiem. Prowadzona była praca  z dziećmi i młodzieżą  mająca na celu rozwój estetycznego zainteresowania książką. Biblioteka organizowała ciekawe spotkania ze znanymi osobami. W latach 1960-1979 odbyło się kilkanaście takich spotkań z różnymi przedstawicielami kultury. Byli to autorzy książek, poeci, pisarze, redaktorzy,  m.in.; tacy jak: Sylwester Banaś - autor książek, Stefan Majchrowski - autor książek, Maciej Koleśnik - pisarz, Stanisław Ostańkowicz - pisarz  ziemi wrocławskiej, Maria Kędziorzyna - pisarka młodzieżowa, Jerzy Górzański - pisarz młodzieżowy, Tadeusz Papier - pisarz, Jerzy Ambroziewicz - redaktor, Stefan Atlas - redaktor, Tadeusz Mocarski - poeta. Miejsko-Gminna Biblioteka  Publiczna opiekowała się od 1981r. 5 filiami i 4 punktami bibliotecznymi na terenie  gminy. Były to filie w : Makowie, Odechowie, Dzierzkówku Starym, Modrzejowicach i Janiszpolu oraz punkty biblioteczne w : Gaju - który prowadziła pani Urszula Ziętek, Gębarzowie - pani Barbara Rojecka, Kobylanach - pan Waldemar Dolega, Chomentowie - pani Grażyna Górnik. W grudniu 1983r.  na miejsce pani Ewy Dukowicz  została zatrudniona w bibliotece pani Jadwiga Romanowska , absolwentka Liceum Ekonomicznego w Radomiu. Biblioteka prowadziła w tym czasie prace z czytelnikiem na rzecz upowszechnianai książki i czytelnictwa oraz rozszerzała działalność informacyjno-bibliograficzną. Od 1984r. filia biblioteczna w Janiszpolu zostaje włączona terytorialnie w granice miasta Radomia. Od tego czasu na terenie Gminy Skaryszew funkcjonują  już tylko 4 filie  biblioteczne. W 1988r. powstało przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skaryszewie - Koło Przyjaciół Biblioteki. Tworzy je nieduża grupa osób sympatyzujących z biblioteką.  W 1989r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy  Samorządem Gminnym a Wojewódzką  Biblioteką Publiczną w Radomiu powstała Filia Publiczno-Szkolna w Makowie, w1991r. powsta Filia Publiczno-Szkolna w Modrzejowicach,  a  w 1994r. powstała Filia Publiczno-Szkolna w Odechowie.  W 1991r. zakończyły działalność punkty biblioteczne. Filie Publiczno-Szkolne swoje siedziby mają w szkołach i podlegają Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skaryszewie. W 1991r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie  została przeniesiona do nowych pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie. W 1999r. z powodu trudności materialnych  oraz złych warunków lokalowych Filia Biblioteczna w Dzierzkówku Starym została zlikwidowana , a wyposażenie i księgozbiór wraz  z dokumentacją  został przekazany miejscowej Szkole Podstawowej. Z końcem  1999r. pani Anna Sochaczewska , dotychczasowy dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie zakończyła pracę. Dyrektorem biblioteki od 2000r. została pani Jadwiga Romanowska, dotychczasowy pracownik tej biblioteki. Pani Jadwiga Romanowska urodziła się w Skaryszewie , ukończyła WSP w Krakowie, kierunek Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa. W 2000r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skaryszewie zostaje  zatrudnionay nowy pracownik - pani Danuta Celej.  Z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2000r. biblioteka otrzymała wsparcie w postaci zakupionych książek. Uroczystego wręczenia aktu darowizny od Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga dokonał kanclerz Bractwa Jacek Kuśmierczyk w Teatrze Wielkim w Warszawie.