STYLE WYCHOWANIA I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ DZIECKA - WYKŁAD

Utworzono dnia 01.09.2022
W poniedziałek, 29 sierpnia, odbył się kolejny z cyklu wykładów na temat uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Tematem spotkania były "Style wychowania i ich wpływ na rozwój dziecka. Wykład przeprowadził dr Marian Łakomski, profilaktyk w NZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Podczas spotkania poruszono temat dojrzałych więzi w rodzinie oraz ich ogromnego wpływu na rozwój dziecka, wskazano na cechy rodziny jako systemu, omówiono relacje i reguły, jakie powinny istnieć w rodzinie. Następnie przedstawiono funkcje rodziny, style wychowania oraz etapy wchodzenia w uzależnienia przez dzieci i młodzież. Wykład opatrzony licznymi przykładami z wieloletniej praktyki prelegenta.
Prelekcje realizowane są w ramach projektu MGBP w Skaryszewie pt. „Uzależnieniom mówimy NIE!”, dofinansowanego z budżetu Gminy Skaryszew w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na Rok 2022.

 

Utworzono: 01.09.2022